Địa chỉ, số điện thoại trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh

Địa chỉ Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh? Số điện thoại trung tâm giới thiệu việc làm Bắc Ninh? Bên cạnh việc hỗ trợ giải quyết các chế độ liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thì trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh còn thực hiện rất nhiều chức năng, nhiệm vụ khác. 

Tổng đài 1900.6174 là đường dây nóng tư vấn – hỗ trợ người lao động liên hệ làm việc với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Ninh. Với sứ mệnh mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất, phục vụ người dân mọi lúc, mọi nơi và đảm bảo tối đa quyền lợi cho người lao động khi gặp khó khăn, vướng mắc về việc làm.

Bạn đang muốn hỗ trợ – tư vấn lựa chọn nghề nghiệp, thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, phát triển việc làm? Hay đơn giản bạn muốn tìm hiểu thông tin Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh? Hãy gọi ngay cho chúng tôi qua đường dây nóng 1900.6174 để được Luật sư có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực tư vấn luật lao động hỗ trợ nhanh chóng, trọn vẹn nhất chỉ trong 01 cuộc gọi!

hotline-ho-tro-tai-trung-tam-dich-vu-viec-lam-bac-ninh

Giới thiệu về Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh

Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên thuộc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội Bắc Ninh và là một tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng theo quy định hiện hành.

Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh

Người lao động có thể đến trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh có địa chỉ như sau: 33 Nguyễn Đăng Đạo, Đại Phúc, Bắc Ninh;

Số điện thoại: 02963.853.566 – Fax: 02963.856.700

> Xem thêm: Số điện thoại tư vấn bảo hiểm thất nghiệp toàn quốc – Hỗ trợ nhanh

 

trung-tam-dich-vu-viec-lam-bac-ninh

 

Tổ chức bộ máy của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Ninh

Hiện nay Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Ninh có 5 phòng chuyên môn như sau:

Phòng Hành chính – Tổng hợp bao gồm bộ phận Hành chính – Tổng hợp; bộ phận kế toán;

Phòng Tư vấn – Giới thiệu việc làm bao gồm bộ phận tư vấn; bộ phận giới thiệu việc làm;

Phòng Thông tin thị trường lao động;

Phòng dạy nghề;

Phòng Bảo hiểm thất nghiệp.

Giờ làm việc của Trung tâm hỗ trợ việc làm tỉnh Bắc Ninh

Thứ Hai: Buổi sáng từ 08:00 đến 12:00; Buổi chiều từ 13:00 đến 17:00;

Thứ Ba: Buổi sáng từ 08:00 đến 12:00; Buổi chiều từ 13:00 đến 17:00;

Thứ Tư: Buổi sáng từ 08:00 đến 12:00; Buổi chiều từ 13:00 đến 17:00;

Thứ Năm: Buổi sáng từ 08:00 đến 12:00; Buổi chiều từ 13:00 đến 17:00;

Thứ Sáu: Buổi sáng từ 08:00 đến 12:00; Buổi chiều từ 13:00 đến 17:00;

Thứ Bảy: Nghỉ làm việc;

Chủ Nhật: Nghỉ làm việc.

>> Xem thêm: Địa chỉ, số điện thoại trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh

Vị trí, chức năng của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Ninh

– Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thuộc Sở Lao động TB & XH Bắc Ninh. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Lao động TB & XH.

– Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và ngân hàng theo quy định hiện hành.

– Trung tâm có chức năng thu thập, phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động; tư vấn về học nghề; giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cung ứng lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm; đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm: Địa chỉ, số điện thoại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội

Nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh

– Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề nghiệp, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng, về kỹ năng thi tuyển, về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước; tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động, về quản trị và phát triển nguồn nhân lực, về sử dụng lao động và phát triển việc làm; tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

– Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển dụng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm: giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động; cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động; giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở ngước ngoài theo hợp đồng;

– Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động;

– Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm; đào tạo kỹ năng, dạy tiếng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật;
– Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật;

– Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật chung về lao động, việc làm;

– Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm;

– Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện các Dịch vụ công khác theo quy định của pháp luật.

– Quá trình thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Lao động TB & XH Bắc Ninh.

Quyền hạn của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Ninh

– Ký kết hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 2, Điều 2, Chương 2 Quy chế này ;

– Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề;

– Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật;

– Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm Giới thiệu hoặc cung ứng lao động;

– Thu tiền giới thiệu, cung ứng lao động theo cơ chế giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

– Tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật;

– Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm: Địa chỉ, số điện thoại Trung tâm dịch vụ việc làm Hưng Yên

Trách nhiệm của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Ninh

– Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

– Xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Hằng năm xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Thực hiện quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động làm việc ở Trung tâm theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện đầy đủ hợp đồng đã giao kết, các cam kết với người lao động, người sử dụng lao động, người học nghề, người được tư vấn, giới thiệu việc làm.

– Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian người lao động thực hiện hợp đồng lao động mùa vụ, hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên thì theo dõi trong thời gian 12 tháng.

– Cung cấp thông tin thị trường lao động theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Phân tích, dự báo thị trường lao động phục vụ xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

– Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Trung tâm có trách nhiệm báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Thành tựu đạt được của Trung tâm giới thiệu việc làm Bắc Ninh

Trải qua quá trình nhiều năm hoạt động, Trung tâm hỗ trợ việc làm tỉnh Bắc Ninh đã luôn luôn chấp hành và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, có những bước tiến phát triển, khẳng định được vai trò và uy tín của mình trên thị trường lao động. Trung tâm đã nhận được Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và nhiều Bằng khen của tỉnh.

Dịch vụ hỗ trợ người lao động tại Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh

 

Hiện nay, người lao động không phải ai cũng hiểu rõ về chế độ bảo hiểm thất nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đặc biệt là trường hợp người lao động trong giai đoạn không có việc làm, tìm kiếm nghề nghiệp. Với mong muốn giúp người lao động trên toàn quốc hiểu rõ các quy định về luật lao động, Tổng Đài Pháp Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động trên toàn quốc về tất cả vấn đề liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, tìm kiếm và phát triển việc làm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Nội dung hỗ trợ người lao động tại Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh bao gồm:

– Hỗ trợ khách hàng liên hệ làm việc với Trung tâm dịch vụ việc làm tại Bắc Ninh

– Tư vấn điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp;

– Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, giấy tờ cần thiết khi tham gia BHTN;

– Tư vấn chính xác về mức hưởng BHTN theo quy định;

– Tư vấn cách tính mức trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp;

– Tư vấn thời gian được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp;

– Tư vấn về địa chỉ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Tư vấn trình tự và thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp;

– Tư vấn về các trường hợp tạm ngưng, tạm dừng hưởng bảo hiểm thất nghiệp;

– Tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc, khó giải quyết trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, Tổng Đài Pháp Luật chúng tôi là đơn vị Luật sư chuyên nghiệp, chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn tư vấn bảo hiểm một cách hiệu quả nhất dành cho những khách hàng là tư vấn viên, đại sứ của công ty bảo hiểm. Nếu bạn có mong muốn được Luật sư hướng dẫn, hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6174 để được hỗ trợ trọn vẹn nhất!

 

ho-tro-ket-noi-trung-tam-dich-vu-viec-lam-bac-ninh

 

Các hình thức hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng qua số điện thoại 1900.6174

Để kết nối với tổng đài chúng tôi, bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi ngay đến đường dây nóng 1900.6174

Cách thức kết nối đến tổng đài tư vấn bảo hiểm thất nghiệp Bắc Ninh

Bước 1:

Để quá trình tư vấn diễn ra nhanh chóng, bạn nên chuẩn bị trước các câu hỏi cũng như nội dung cần được giải đáp và một không gian yên tĩnh. Đồng thời, bạn cũng cần chuẩn bị cho mình một chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin và nạp cước phí điện thoại.

Bước 2:

Nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho Tổng đài tư vấn bảo hiểm thất nghiệp qua hotline 1900.6174 để nhận được sự tư vấn

Bước 3:

Trình bày các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần được giải đáp liên quan đến chế độ bảo hiểm thất nghiệp và lắng nghe sự tư vấn, giải đáp từ các chuyên gia, Luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi

Hỗ trợ khách hàng qua Email

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn qua email của chúng tôi bạn sẽ nhận được:

Tư vấn ngay lập tức: Ngay sau khi gửi câu hỏi và hoàn thành các thủ tục thanh toán chi phí tư vấn, các Luật sư của Tổng đài pháp luật sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu tư vấn của bạn ngay lập tức!

Tư vấn chính xác với đầy đủ các căn cứ pháp lý: Các chuyên gia, Luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn chính xác những yêu cầu của bạn theo quy định của pháp luật. Nội dung trả lời của các Luật sư sẽ bao gồm cả trích dẫn quy định của pháp luật đối với từng trường hợp cụ thể.

Hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề: Chúng tôi luôn cam kết hỗ trợ giải quyết tận gốc mọi vấn đề bạn đang băn khoăn, thắc mắc; tư vấn rõ ràng, cụ thể để bạn có thể sử dụng kết quả tư vấn giải quyết các vấn đề thực tế đang mắc phải

Nhận được sự trả lời trực tiếp từ Luật sư: Câu hỏi của bạn sẽ được các luật sư giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao hỗ trợ tư vấn và giải đáp

Tổng Đài Pháp Luật hỗ trợ tư vấn qua email theo nhu cầu của bạn. Bạn cũng có thể gửi kèm các giấy tờ liên quan để dễ dàng cho quá trình tư vấn của chúng tôi. Bạn có thể liên hệ cho Tổng đài của chúng tôi theo các bước như sau:

Bước 1:

Bạn chuẩn bị các câu hỏi và hồ sơ liên quan muốn nhờ luật sư tư vấn

Bước 2:

Bạn gửi câu hỏi của mình về hòm thư Tongdaiphapluat.mkt@gmail.com.

Sau đó, tư vấn viên của chúng tôi sẽ liên hệ để hướng dẫn bạn nộp phí tư vấn. 

Bước 3:

Sau khi gửi câu hỏi qua email và hoàn thành các thủ tục thanh toán, bạn vui lòng liên hệ đến hotline 1900.6174 để xác nhận yêu cầu tư vấn và xác nhận đã thanh toán. Ngay sau khi bạn xác nhận thông tin thành công, luật sư của chúng tôi sẽ tiếp nhận và hỗ trợ tư vấn.

Bước 4:

Trong khoảng thời gian 24 – 48h tiếp theo, chúng tôi sẽ tiến hành phản hồi phần giải đáp qua email cho bạn. Bạn có thể sử dụng ý kiến tư vấn từ luật sư để giải quyết các vấn đề thực tế của mình.

Với 4 bước đơn giản, bạn đã có thể kết nối trực tiếp với các chuyên gia, luật sư giàu kinh nghiệm. Chúng tôi luôn cam kết hỗ trợ tư vấn và giải quyết tận gốc mọi vấn đề bạn đang gặp phải.

Luật sư hỗ trợ khách hàng tại văn phòng

Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề cần xin ý kiến tư vấn trực tiếp từ các luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi. Để sắp xếp lịch hẹn trực tiếp tại văn phòng với các luật sư, bạn cần gọi điện thoại đến Tổng đài 1900.6174 để đặt trước. Chúng tôi sẽ cử luật sư cùng chuyên gia tư vấn phù hợp với vấn đề mà bạn đang cần tư vấn để hỗ trợ.

Địa chỉ văn phòng Tổng Đài Pháp Luật:

• Tại Hà Nội:

Tầng 6 An Phát Building B14/D21 Khu Đô Thị Mới Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

• Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

SAV2-2.26, The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Luật sư hỗ trợ khách hàng tại địa chỉ khách hàng yêu cầu

Nếu bạn không có nhiều thời gian, công việc của bạn vô cùng bận rộn hoặc bạn đang gặp khó khăn trong việc di chuyển nhưng cần gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với Luật sư thì bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn trực tiếp tại địa chỉ khách hàng yêu cầu của chúng tôi.

Bạn chỉ cần gọi điện đến số hotline 1900.6174 để tiến hành đặt lịch hẹn. Tổng đài của chúng tôi sẽ gọi điện để xác nhận và sắp xếp lịch tư vấn cho bạn. Sau khi đặt được lịch hẹn, Luật sư sẽ đến địa chỉ yêu cầu để tư vấn những thắc mắc và giải quyết những khiếu nại, khó khăn có thể gặp phải về việc làm, bảo hiểm thất nghiệp. Bạn sẽ nhận được sự trao đổi trực tiếp từ Luật sư để giải quyết những băn khoăn liên quan đến vấn đề này.

 

Một số vấn đề thắc mắc của khách hàng tại Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp Bắc Ninh

Chuẩn bị hồ sơ

 

Để làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhanh nhất, người lao động cần chuẩn bị hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 28/2015/NĐ–CP (Được sửa đổi bổ sung bởi khoản 6, Điều 1, Nghị định số 61/2020/NĐ–CP), cụ thể như sau:

– Sổ bảo hiểm xã hội (bản gốc và đã được chốt thời gian tham gia BHXH trong sổ BHXH)

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội (Mẫu đơn này người lao động có thể lấy tại trung tâm dịch vụ việc làm hoặc tải về trên Internet)

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong những giấy tờ sau xác nhận về việc người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết thời hạn hoặc người lao động đã hoàn thành công việc theo nội dung trong hợp đồng lao động

+ Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

Trong trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với hợp đồng lao động theo thời vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc cần nộp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

– Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (bản sao có chứng thực);

– Ảnh 3×4 hoặc 4×6 (Số lượng: 2).

Nộp hồ sơ

 

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết trên, người lao động tiến hành hộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm ở địa phương nơi người lao động đó muốn hưởng để được giải quyết.

Lưu ý:

Căn cứ theo quy định tại Điều 46, Luật việc làm năm 2013, người lao động phải nộp hồ sơ trong khoảng thời gian 03 tháng tính từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Trong trường hợp quá thời hạn trên thì người lao động không được giải quyết trợ cấp thất nghiệp dù đã đáp ứng đủ điều kiện và đầy đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo đó, khoảng thời gian này sẽ được bảo lưu và cộng dồn để tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cho đến lần tiếp theo khi người lao động đã đủ điều kiện.

Muốn giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp tại cơ quan bảo hiểm xã hội Bắc Ninh được không?

Không! Cơ quan bảo hiểm xã hội Bắc Ninh không có chức năng giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Muốn giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp, bạn phải liên hệ với các trung tâm hỗ trợ việc làm tại tỉnh Bắc Ninh

– Để được tư vấn về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thì phải gọi số nào?

Để được tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thì bạn có thể lựa chọn các hình thức sau:

+ Gọi đến tổng đài của bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hỗ trợ

+ Gọi đến số điện thoại tư vấn, tiếp công dân của BHXH các tỉnh, các huyện phụ trách

+ Gọi đến số điện thoại của các trung tâm hỗ trợ việc làm của tỉnh Bắc Ninh

+ Đặc biệt, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua 01 số điện thoại duy nhất trên toàn quốc 1900.6174 để được tư vấn – hỗ trợ mọi vấn đề về BHXH – BHYT – BHTN một cách nhanh chóng và trọn vẹn nhất!

Bạn đang gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm, phát triển việc làm? Bạn gặp vướng mắc về bảo hiểm thất nghiệp khó có thể giải quyết? Bạn mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Luật sư hoặc từ Trung tâm dịch vụ việc làm Bắc Ninh? Hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi qua tổng đài 1900.6174Tổng Đài Pháp Luật luôn sẵn sàng tiếp nhận, giải đáp thắc mắc mọi lúc – mọi nơi – mọi trường hợp và hỗ trợ kết nối khách hàng tới Trung tâm hỗ trợ việc làm một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất!

Liên hệ với chúng tôi:

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm thất nghiệp ⭐️ Nhanh – Thuận tiện – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế ⭐️ Nhanh – Thuận tiện – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội ⭐️ Nhanh – Thuận tiện – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

  19006174