Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 đảm bảo an toàn tàu thuyền ra vào cửa biển Thuận An và hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 06/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN TÀU THUYỀN RA VÀO CỬA BIỂN THUẬN AN VÀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH BẮT HẢI SẢN TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Hiện nay, do tác động ảnh hưởng của thời tiết, dòng chảy nên luồng lạch dẫn ra vào cửa biển Thuận An bị bồi lấp, thay đổi bất thường, đặc biệt trong mùa mưa bão và những đợt gió mùa Đông – Bắc, mối nguy cơ nguy hiểm mất an toàn cho tàu thuyền ra vào cửa biển Thuận An rất lớn, để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào cửa biển và tham gia các hoạt động vận tải, khai thác đánh bắt hải sản trên vùng biển Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Kiểm tra, rà soát công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá, tàu thuyền; phối hợp với lực lượng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra điều kiện kỹ thuật, trang thiết bị đảm bảo an toàn trên các tàu thuyền trước khi ra biển (nhất là thiết bị thông tin liên lạc, phương tiện cứu sinh), không để tàu thuyền không đảm bảo an toàn ra khơi; vận động, tuyên truyền ngư dân mua bảo hiểm tai nạn tàu thuyền và phải coi đây là điều kiện bắt buộc đối với người và tàu, thuyền khi ra khơi đánh bắt hải sản.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế và chính quyền các địa phương ven biển:

Kiểm soát, theo dõi và hướng dẫn tàu thuyền ra vào luồng lạch, cửa biển đảm bảo an toàn, tuyệt đối không cho tàu thuyền ra biển khi có thông báo thời tiết xấu, gió mùa Đông Bắc, áp thấp nhiệt đới, gió bão…; kiểm tra chặt chẽ việc trang bị các thiết bị thông tin liên lạc, phương tiện đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển theo quy định; phối hợp với Đài thông tin Duyên hải và chính quyền địa phương nắm chắc số lượng, vị trí tàu thuyền trên biển, hướng dẫn di chuyển, vào bờ, cập bến và neo đậu những nơi an toàn khi có thời tiết xấu; sẵn sàng phương tiện, lực lượng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, xã ven biển có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Trường Lưu

  19006174