Đơn tố cáo giáo viên theo quy định Luật Tố cáo 2018

Đơn tố cáo giáo viên, việc tiếp tục đào tạo và nâng cao kỹ năng là rất quan trọng để đảm bảo chất lượng giáo dục. Các khóa huấn luyện về quản lý lớp học, giao tiếp hiệu quả và xử lý xung đột có thể giúp giáo viên làm việc hiệu quả trong vai trò của mình. Một trong những biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục là việc quy định cá nhân quyền tố cáo giáo viên nếu cho rằng hành vi mà họ thực hiện là vi phạm quy định pháp luật.

Vậy, đơn tố cáo giáo viên phải viết như thế nào? Khi làm đơn tô cáo giáo viên cần lưu ý những vấn đề gì?Qua bài viết dưới đây, Tổng Đài Pháp Luật sẽ giúp bạn giải quyết những thắc mắc liên quan đến vấn đề “Đơn tố cáo giao viên” qua việc phân tích các quy định pháp luật liên quan. Trong quá trình tìm hiểu nội dung của bài viết và các quy định pháp luật liên quan, nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay tới hotline: 1900.6174 để được hỗ trợ kịp thời.

>> Liên hệ tổng đài 1900.6174 để đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm

Đơn tố cáo giáo viên là gì?

 

>> Hướng dẫn miễn phí đơn tố cáo giáo viên nhanh chóng, gọi ngay 1900.6174

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Tố cáo năm 2018, tố cáo được hiểu là việc cá nhân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền (có thể là thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản) biết về hành vi vi phạm quy định pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đó trong bất cứ lĩnh vực nào mà gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

don-to-cao-giao-vien-khai-niem

Tố cáo đối với việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ được áp dụng đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật pháp luật của các đối tượng dưới đây:

– Cán bộ, công chức, viên chức hoặc cá nhân (không phải cán bộ, công chức, viên chức) được giao thực hiện công vụ, nhiệm vụ theo quy định;

– Cá nhân không còn là cán bộ, công chức, viên chức nhưng khi còn là cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện hành vi vi phạm quy định pháp luật pháp luật;

– Người không còn được giao thực hiện công vụ, nhiệm vụ nhưng trong thời gian được giao thực hiện công vụ, nhiệm vụ đã thực hiện hành vi vi phạm quy định pháp luật;

– Cơ quan, tổ chức.

Như vậy, đơn tố cáo là văn bản ghi nhận hành vi vi phạm quy định pháp luật của cá nhân, cơ quan, tổ chức nào đó mà người làm đơn muốn thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết.

Vậy, mẫu đơn tố cáo giáo viên như thế nào?

>> Xem thêm: Rút đơn tố cáo theo quy định Luật Tố cáo 2018

Mẫu đơn tố cáo giáo viên

 

>> Hướng dẫn chi tiết đơn tố cáo giáo viên miễn phí, liên hệ 1900.6174

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

………………, ngày……tháng ……… năm …………

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: ………………………………………………………………………………

Người tố cáo: …………………………………………………………………………..

Sinh năm: ……………………………………………………………………………….

Số CMND: …………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: ……………………………….

Địa chỉ cư trú: …………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………………………………………………..

Người bị tố cáo: ………………………………………………………………………

Sinh năm: ……………………………………………………………………………….

Số CMND: ………… Ngày cấp: ……. Nơi cấp: ………………………………………

Địa chỉ cư trú: …………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………

Hiện đang là …………………………………………………………………………….

Địa chỉ làm việc : ……………………………………………………………………….

Ông/ bà: …………………..đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của tôi (hoặc người khác tùy vào trường hợp cụ thể).

Nội dung vụ việc cụ thể như sau:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan (chức danh người có thẩm quyền giải quyết tố cáo) giải quyết những vấn đề như sau:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những những nội dung trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình đưa thông tin sai.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu chứng cứ kèm theo:

1. …………………………….

2. ……………………………

NGƯỜI TỐ CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

Vậy, cách viết đơn tố cáo giáo viên nhanh chóng nhất là gì?

>> Xem thêm: Gửi đơn tố cáo qua đường bưu điện theo quy định Luật Tố cáo 2018

 

 Cách viết đơn tố cáo giáo viên nhanh chóng nhất

 

>> Tư vấn chi tiết đơn tố cáo giáo viên miễn phí, gọi ngay 1900.6174

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Tố cáo 2018, trong đơn tố cáo phải đảm bảo những nội dung sau:

– Thời gian, địa điểm làm đơn tố cáo. Ví dụ như: Bắc Ninh, ngày 15 tháng 07 năm 2023;

– Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo 2018.

don-to-cao-giao-vien-cu-the

Ví dụ: Kính gửi: Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở X;

– Thông tin của người tố cáo (họ tên, địa chỉ, cách thức liên hệ,…);

– Thông tin của người bị tố cáo, bao gồm những thông tin mà mình biết được như: họ tên, chức vụ, nơi mà giáo viên có hành vi vi phạm pháp luật công tác,… mà không bắt buộc phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu;

– Trình bày cụ thể, chi tiết hành vi vi phạm quy định pháp luật của giáo viên bị tố cáo;

– Trình bày rõ yêu cầu giải quyết tố cáo;

– Chữ ký hoặc điểm chỉ của người tố cáo.

Lưu ý: Đối với người không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thì đơn tố cáo phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đại diện theo pháp luật của họ.

Vậy, một số lưu ý khi làm đơn tố cáo giáo viên là gì?

>> Xem thêm: Nộp đơn tố cáo ở đâu? Cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận giải quyết đơn tố cáo

Một số lưu ý khi làm đơn tố cáo giáo viên

 

Khi làm đơn tố cáo giáo viên, người tố cáo cần phải xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo của mình để việc tố cáo được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và đạt hiệu quả cao.

Đối với đơn tố cáo giáo viên, thẩm quyền giải quyết được quy định tại Điều 12 Luật Tố cáo 2018 như sau:

(1) Đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức:

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức bị tố cáo có thẩm quyền giải quyết tố cáo;

(2) Đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức:

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức có người bị tố cáo có thẩm quyền giải quyết tố cáo;

(3) Đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức mà người đó thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức:

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm có thẩm quyền chủ trì giải quyết tố cáo; người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp giải quyết tố cáo theo quy định pháp luật.

(4) Trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị tố cáo thuộc cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách:

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, chia, tách nơi có người tố cáo đang công tác có thẩm quyền chủ trì giải quyết tố cáo; người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp giải quyết tố cáo.

(5) Trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị tố cáo thuộc cơ quan, tổ chức đã bị giải thể: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý cơ quan, tổ chức trước khi bị giải thể có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

(6) Đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức bị tố cáo có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

>> Gọi ngay 1900.6174 để đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn đơn tố cáo giáo viên

Dịch vụ luật sư tư vấn mẫu đơn tố cáo giáo viên uy tín nhất hiện nay

 

Việc tố cáo giáo viên hiện nay không còn là vấn đề hiếm gặp trong các nhà trường và các cơ quan có thẩm quyền quản lý hoạt động giáo dục.

Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau vừa từ phía nhà trường, giáo viên vừa từ phía học sinh và phụ huynh học sinh.

Theo quy định pháp luật, đơn tố cáo phải được gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận tố cáo đó. Việc này tưởng chừng như đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm thì nhiều người lại gặp nhiều thắc mắc, bối rối khi làm đơn tố cáo giáo viên dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian trong hoạt động giải quyết tố cáo và gây bức xúc đối với người tố cáo.

Vì vậy, khi có yêu cầu làm đơn tố cáo giáo viên, Quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn mẫu đơn tố cáo giáo viên uy tín nhất hiện nay tại Luật Thiên Mã.

don-to-cao-giao-vien-tu-van

Khi sử dụng dịch vụ, chúng tôi cam kết Quý khách hàng sẽ được tư vấn, hỗ trợ những vấn đề sau đây:

– Tư vấn về cách viết đơn và những lưu ý khi viết đơn tố cáo giáo viên;

– Tư vấn về cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết đơn tố cáo giáo viên trong từng trường hợp cụ thể;

– Tư vấn về nội dung đơn tố cáo giáo viên;

– Tư vấn biện pháp áp dụng khi không được giải quyết đơn tố cáo giáo viên hoặc giải quyết đơn tố cáo giáo viên không thỏa đáng.

Nhìn chung, mỗi hệ thống giáo dục có quy trình riêng để xử lý đơn tố cáo giáo viên.

Thông thường, học sinh hoặc phụ huynh có thể gửi đơn tố cáo giáo viên cho nhà trường hoặc cơ quan chức năng liên quan.

Đây là một trong những cơ sở giúp nhà trường và cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và áp dụng các biện pháp kỷ luật phù hợp nhằm đảm bảo rằng việc vi phạm không tái diễn và bảo vệ quyền lợi của học sinh.

>> Liên hệ Luật sư tư vấn về chủ đề đơn tố cáo giáo viên nhanh chóng và chính xác nhất, liên hệ ngay 1900.6174

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Tổng Đài Pháp Luật về vấn đề “Đơn tố cáo giáo viên” và những câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Trong quá trình tìm hiểu bài viết và các vấn đề pháp lý có liên quan, nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy nhấc máy và gọi đến đường dây nóng 1900.6174 để được hỗ trợ kịp thời.

Liên hệ với chúng tôi

 

Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp
  19006174