Khiếu nại tiền nước là gì? Mẫu đơn khiếu nại tính sai tiền nước

Khiếu nại tiền nước là gì? Viết đơn khiếu nại như thế nào? Hiện nay, mẫu đơn khiếu nại đang được áp dụng là mẫu đơn mà được ban hành tại Nghị định 124/2020/NĐ-CP tuy nhiên nhiều người dân vẫn chưa nắm rõ được nội dung của vấn đề này. Để tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này, quý bạn đọc có thể theo dõi bài viết dưới đây của dịch vụ tư vấn pháp lý của Tổng đài pháp luật 1900.6174 chúng tôi.

>>>Luật sư tư vấn miễn phí khiếu nại mọi vấn đề. Gọi ngay: 1900.6174

Đơn khiếu nại tiền nước là gì?

 

Khái niệm đơn khiếu nại tiền nước là mẫu đơn mà được lập ra để ghi chép về việc khiếu nại tiền nước. Đơn khiếu nại tiền nước sẽ nêu rõ nội dung khiếu nại, thông tin người làm đơn…

Trong đó gồm:

– Quyết định hành chính là văn bản sẽ do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người mà có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành nhằm để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước mà được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

– Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người mà có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

– Quyết định kỷ luật là quyết định mà bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nhằm để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

(Theo Khoản 1, 8, 9, 10 Luật Khiếu nại 2011)

khieu-nai-tien-nuoc-4

>>>Luật sư giải đáp miễn phí đơn khiếu nại về tiền nước. Gọi ngay: 1900.6174

Mẫu đơn khiếu nại tiền nước

 

Dưới đây là mẫu đơn mẫu đơn khiếu nại tiền nước, mời bạn đọc tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

……, ngày … tháng … năm…… 

ĐƠN XIN KHIẾU NẠI TIỀN NƯỚC SINH HOẠT

(V/v : Tính sai tiền nước sinh hoạt cho hộ gia đình)

Căn cứ :

– Luật khiếu nại 2011;

– Nghị định 117/2007 NĐ-CP Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

 Kính gửi: – Công ty/ Xí nghiệp KD nước ……

                                          – Ông/bà: ……………..Giám đốc xí nghiệp kinh doanh nước sạch … hoặc Giám đốc công ty cổ phần SXKD nước sạch số…

Người khiếu nại: ……………………………… Sinh năm: …………….

CMND số : ………………… Ngày cấp : ………………………….. Tại : ………………………

Địa chỉ thường trú : …………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………….

Là ……………….. sử dụng nước tại địa chỉ ………………………………………………………….

Nội dung khiếu nại:

Tôi xin trình bày với quý Công ty sự việc như sau:

(Nội dung sự việc dẫn đến khiếu nại)

……………………………………………………………………………………………………………………

(Ví dụ : Gia đình tôi có kí hợp đồng và sử dụng nước của Công ty kinh doanh nước sạch ……….từ tháng 11/2015 đến nay. Từ trước đến nay, gia đình tôi rất hài lòng về chất lượng nước cũng như phương thức cấp nước của quý công ty. Nhưng cho đến  tháng gần đây gia đình tôi nhận thấy hóa đơn tiền nước theo tháng tăng đột biến và gấp nhiều lần so với những tháng trước đó, trong khi gia đình tôi vẫn sử dụng nước như bình thường. Việc này ảnh hưởng lớn đến chi phí sinh hoạt chung của gia đình tôi hiện nay.)

Dựa theo khoản 5 Điều 48 của Nghị định 117/2007 NĐ-CP có quy định :

“Điều 48. Thanh toán tiền nước

5.Khách hàng sử dụng nước có quyền yêu cầu đơn vị cấp nước xem xét lại số tiền nước phải thanh toán. Khi nhận được yêu cầu của khách hàng sử dụng nước, đơn vị cấp nước có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 15 ngày làm việc. …..”

Do đó, tôi đại diện cho gia đình khiếu nại về việc đo lường, tính tiền nước và đề nghị công ty kiểm tra thiết bị đo đạc sử dụng nước và tính toán lại hóa đơn tiền nước cho gia đình tôi.

Kính mong quý Công ty xem xét, giải quyết để đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp cho gia đình tôi.

Xin chân thành cám ơn!

Tài liệu kèm theo:

– Hóa đơn tiền điện tháng ….

– Các Hóa đơn tiền điện các tháng gần nhất (nếu có) ….

>>>Luật sư giải đáp miễn phí nội dung đơn khiếu nại tính sai tiền nước. Gọi ngay: 1900.6174

Hướng dẫn viết đơn khiếu nại tiền nước

 

Dưới đây là hướng dẫn để ghi Đơn khiếu nại theo mẫu trên:

– Ghi đầy đủ thông tin người mà khiếu nại trong đơn

– Nội dung khiếu nại: Ghi về vấn đề nguồn nước cung cấp không đảm bảo…

– Hợp đồng cung cấp nước sạch ( căn cứ vào những điều trong hợp đồng)

–  Ký và ghi rõ họ tên

– Gửi đơn lên đơn vị cung cấp nước sạch

>>>Luật sư hướng dẫn miễn phí cách viết đơn khiếu nại tính sai tiền nước. Gọi ngay: 1900.6174

Trình tự khiếu nại được quy định như thế nào?

 

Giải quyết khiếu nại vấn đề cấp nước sạch sử dụng sẽ được quy định tại Điều 62 của Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch như sau:

– Tổ chức, cá nhân sẽ có quyền khiếu nại, vi phạm pháp luật trong việc hoạt động cấp nước.

–  Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật trong hoạt động cấp nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại

–  Trong thời gian khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện thì tổ chức, cá nhân vẫn cần phải thi hành quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước mà có thẩm quyền về cấp nước. Khi mà có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động cấp nước của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc quyết định của Tòa án mà đã có hiệu lực thì thi hành theo các quyết định, bản án đó.

khieu-nai-tien-nuoc-3

Lưu ý về khiếu nại như sau: Căn cứ vào điều 9 của Luật khiếu nại: 

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, tính từ ngày nhận mà được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Trường hợp mà người khiếu nại không thực hiện mà được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó thì không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Đồng thời tại Điều 7 Luật khiếu nại thì Trình tự khiếu nại quy định như sau:

Khi mà có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan mà có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

– Trường hợp mà người khiếu nại mà không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại mà không được giải quyết thì sẽ có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người mà có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo như quy định của Luật tố tụng hành chính.

– Trường hợp mà  người khiếu nại mà không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo như quy định của Luật tố tụng hành chính.

Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng) thì người mà khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo như quy định của Luật tố tụng hành chính.

– Trường hợp mà người khiếu nại mà không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại mà không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo như quy định của Luật tố tụng hành chính.

Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại mà khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân của  cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo như quy định của Luật tố tụng hành chính.

– Trường hợp mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân của cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại mà không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo như quy định của Luật tố tụng hành chính.

– Trường hợp mà người khiếu nại mà không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại mà không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo như quy định của Luật tố tụng hành chính.

>>>Xem thêm: Mẫu đơn khiếu nại đổ rác chuẩn nhất năm 2023

Thời hiệu khiếu nại là bao lâu?

 

Theo quy định của Điều 30 của Luật Khiếu nại, tố cáo, phải khiếu nại đến chính người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có cán bộ, công chức có hành vi hành chính mà người khiếu nại có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của mình.

Theo Điều 31 của Luật Khiếu nại, tố cáo thì thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, tính từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được mà có hành vi hành chính. Trong trường hợp mà vì ốm đau, thiên tai, địch hoạ, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại mà không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu, thì thời gian có trở ngại đó mà không tính vào thời hiệu khiếu nại.

khieu-nai-tien-nuoc-2

>>>Luật sư giải đáp miễn phí về thời gian khiếu nại tính sai tiền nước. Gọi ngay: 1900.6174

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

 

– Thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân của cấp xã và Thủ trưởng cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân của cấp huyện theo Điều 17 của Luật Khiếu nại 2011

– Thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân của cấp huyện theo Điều 18 của Luật Khiếu nại 2011

– Thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương theo Điều 19 của Luật Khiếu nại 2011

– Thẩm quyền của Giám đốc sở và cấp tương đương theo Điều 20 của Luật Khiếu nại 2011

– Thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân của cấp tỉnh theo Điều 21 của Luật Khiếu nại 2011

– Thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ Điều 22 của Luật Khiếu nại 2011

– Thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ Điều 23 của Luật Khiếu nại 2011

>>>Xem thêm: Khiếu nại CSGT ở đâu theo quy định Luật Khiếu nại 2011?

 Trên đây là tư vấn của Luật sư Tổng đài pháp luật về các nội dung mà liên quan đến khiếu nại tiền nước.Trường hợp quý bạn cần những hỗ trợ cụ thể hay những giải đáp hợp lý, cụ thể hơn thì quý bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 1900.6174  sẽ được chúng tôi hỗ trợ  tư vấn cho quý bạn đọc nhé..

 

Liên hệ chúng tôi

Dịch vụ luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

 

  19006174