Thuế thu nhập cá nhân là gì? Khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân

Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm những nội dung gì? Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm của Tổng đài pháp luật xin gửi đến quý bạn đọc câu trả lời qua bài viết dưới đây! Để được đảm bảo quyền lợi, quý khách hàng có thể liên hệ với Tổng đài Pháp luật qua hotline 1900.6174 để được hỗ trợ.

 

>>> Xem thêm: Hàng hóa không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2023

Thu nhập chịu thuế là gì?

 

Thu nhập chịu thuế là tổng các khoản thu nhập mà cá nhân đóng thuế phải chịu thuế từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó bao gồm cả tiền lương, tiền công và những khoản thu nhập khác có tính chất tương tự tiền lương và tiền công, mà cơ quan đã chi trả cho cá nhân đó. Điều này bao quát mọi khoản tiền mà người lao động nhận được từ công việc làm, và cũng áp dụng cho những trường hợp làm việc tại các khu kinh tế đặc biệt.

Thuế là một trong những nguồn tài chính quan trọng nhất của một quốc gia, không chỉ đối với Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Nhờ vào việc thu thuế, chính phủ có nguồn lực để tài trợ cho các dự án quốc gia quan trọng như xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện hệ thống giáo dục và y tế, và phát triển các lĩnh vực khác. Ngoài ra, thuế còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo ngân sách nhà nước ổn định và bền vững.

Thuế không chỉ là nguồn tài chính mà còn là một công cụ quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Qua việc tạo ra nguồn tài chính bền vững, thuế giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư, đồng thời giúp duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính và kinh tế.

Bằng cách áp dụng các bậc thuế khác nhau dựa trên mức thu nhập, hệ thống thuế giúp cân bằng mức độ giàu nghèo và giảm thiểu sự chênh lệch quá lớn giữa các tầng lớp xã hội. Điều này góp phần làm mờ bớt bất công xã hội và tạo ra một môi trường hòa hợp, nơi mọi công dân đều có cơ hội tiếp cận tới các dịch vụ cơ bản và phát triển.

Thuế không chỉ là một phần không thể thiếu của cơ cấu tài chính của một quốc gia mà còn là một công cụ quan trọng để thúc đẩy sự phát triển và xây dựng một xã hội công bằng và phát triển. Bằng cách góp phần vào ngân sách và tài chính quốc gia, thuế đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các dự án quốc gia quan trọng và đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của quốc gia.

khoan-thu-nhap-khong-chiu-thue-thu-nhap-ca-nhan

 

 

>>> Các khoản thu nhập nào không cần chịu thuế thu nhập cá nhân. Gọi ngay 1900.6174

Khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân

 

1) Phần khoản chi dành cho văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục và các khoản chi khác có xu hướng vượt quá mức quy định hiện hành của Nhà nước. Sự tăng cao này có thể là kết quả của nhiều yếu tố, bao gồm thay đổi trong tình hình kinh doanh, mức giá và các yêu cầu riêng biệt của từng tổ chức hay ngành nghề. Mức khoản chi này, mặc dù đã tăng lên, thường không được tính vào trong thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

+ Đối với cán bộ, công chức và những người đang thực hiện nhiệm vụ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức Đảng, đoàn thể, Hội và Hiệp hội, việc quy định mức khoán chi đóng thuế thu nhập cá nhân sẽ tuân theo hướng dẫn cụ thể từ phía Bộ Tài chính.

+ Với những người lao động đang làm việc tại các tổ chức kinh doanh hoặc các văn phòng đại diện, việc xác định mức khoản chi có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo tính chính xác và hợp lý trong việc tính toán thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này, mức khoản chi sẽ được điều chỉnh sao cho phù hợp với mức thuế thu nhập doanh nghiệp, một cơ chế thuế quan trọng dành cho các doanh nghiệp, thông qua việc tuân thủ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Với những người lao động đang làm việc tại các tổ chức quốc tế hoặc trong các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài, việc quy định mức khoản chi đóng thuế thu nhập cá nhân sẽ dựa trên các quy định cụ thể của tổ chức quốc tế hoặc văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài đó.

+ Với mức khoán  chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục và các khoán chi tương tự, mức khoán  chi này được xác định sao cho không chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN), và điều này thường được áp dụng theo cách phù hợp với quy trình xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

2) Phụ cấp ăn trưa ca có tính thuế TNCN:

Khoản tiền được cung cấp để làm chi phí ăn giữa ca hoặc bữa trưa cho người lao động được sử dụng bởi nhà sử dụng lao động, thường được tổ chức thông qua việc cung cấp bữa ăn giữa ca hoặc bữa trưa trong các hình thức khác nhau như: trực tiếp nấu ăn tại nơi làm việc, mua suất ăn từ các nguồn cung ứng thực phẩm, hoặc cấp phiếu ăn cho người lao động.

+ Trong tình huống người sử dụng lao động không tổ chức cung cấp bữa ăn giữa ca hoặc ăn trưa mà thay vào đó cung cấp khoản tiền cho người lao động, thì việc chi tiền này sẽ không được tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân, miễn là mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Mục tiêu chính là đảm bảo rằng người lao động vẫn nhận được khoản hỗ trợ về dinh dưỡng và tiện nghi, nhưng không phải chịu thuế trên khoản tiền này.

+ Trong trường hợp mức chi cung cấp cho người lao động vượt quá mức hướng dẫn được đề ra bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thì phần chi vượt quá mức hướng dẫn này sẽ phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân. Việc này có ý nghĩa rằng các khoản chi cung cấp vượt quá mức hướng dẫn sẽ không trở thành một cách thức để tránh thuế hoặc giảm thuế cho người lao động.

Mức chi cụ thể cho việc cung cấp tiền ăn giữa ca, ăn trưa áp dụng theo các nguyên tắc khác nhau cho các doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, và các Hội không vượt quá mức hướng dẫn được đề ra bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trong trường hợp của doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi cung cấp sẽ do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định. Tuy nhiên, mức chi này tối đa không được vượt quá mức áp dụng cho doanh nghiệp Nhà nước, theo quy định hướng dẫn từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3) Phụ cấp tiền thuê nhà ở, điện nước do doanh nghiệp trả thay:

– Tiền thuê nhà ở, chi phí điện nước và các dịch vụ đi kèm (nếu có) không bao gồm các khoản lợi ích liên quan đến nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) mà không nằm trong phạm vi thuế thu nhập cá nhân. Điều này áp dụng đối với các trường hợp sau:

+ Nhà ở xây dựng bởi người sử dụng lao động tại khu công nghiệp: Những ngôi nhà do người sử dụng lao động xây dựng tại khu công nghiệp và cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó không được tính vào trong phạm vi thuế thu nhập cá nhân.

khoan-thu-nhap-khong-chiu-thue-thu-nhap-ca-nhan

+ Nhà ở xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn khó khăn: Các ngôi nhà do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn và cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó cũng không nằm trong phạm vi thuế thu nhập cá nhân.

– Khi một cá nhân ở tại trụ sở làm việc, việc tính toán thuế thu nhập cá nhân căn cứ vào các yếu tố như tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao cho nơi ở, tiền điện, tiền nước và các dịch vụ khác có thể được thực hiện dựa trên tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng và diện tích tổng của trụ sở làm việc. Diện tích cá nhân sử dụng được so sánh với diện tích tổng của trụ sở làm việc để xác định tỷ lệ phần trăm mà cá nhân sử dụng cho việc ở lại. Các khoản chi phí như tiền thuê nhà, chi phí khấu hao, tiền điện, tiền nước và dịch vụ khác sẽ được tính toán dựa trên tỷ lệ này. Sau đó, tổng số chi phí này sẽ được áp dụng vào việc tính toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân đó.

– Khi khoản tiền thuê nhà, chi phí điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở mà do đơn vị sử dụng lao động trả, việc tính vào thu nhập chịu thuế sẽ dựa trên số tiền thực tế mà cá nhân phải trả cho các khoản này. Tuy nhiên, giới hạn tối đa của việc tính vào thu nhập chịu thuế là 15% của tổng thu nhập chịu thuế phát sinh, chưa tính khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có). Cách này áp dụng để  việc tính thuế thu nhập cá nhân liên quan đến các khoản chi phí này là hợp lý và cân bằng. Khi khoản chi phí này vượt quá một mức nhất định so với tổng thu nhập chịu thuế phát sinh, thì chỉ một phần mức vượt quá này (không quá 15%) sẽ được tính vào trong thuế thu nhập cá nhân.

4) Khoản tiền mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc:

Các khoản tiền mà người sử dụng lao động chi trả để mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, hoặc đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Các khoản tiền này được coi như một hình thức tích lũy tài chính cá nhân và tạo ra một nguồn thu nhập bổ sung trong tương lai cho người lao động. Đồng thời cũng giúp tạo nguồn tài chính cho ngân sách quốc gia và đảm bảo rằng mọi người đều đóng góp đầy đủ và tương xứng vào hệ thống thuế.

+ Trong trường hợp mà người sử dụng lao động chi trả để mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không tích lũy về phí bảo hiểm, thậm chí cả khi mua bảo hiểm từ các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và không hoạt động theo pháp luật Việt Nam nhưng được phép cung cấp bản bảo hiểm tại Việt Nam, thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này sẽ không được tính vào trong thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Nguyên tắc này áp dụng để việc mua sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm sẽ không tạo ra một khoản thu nhập thêm đối với người lao động. Thể hiện mục tiêu cơ bản của việc tính thuế thu nhập cá nhân là xác định thuế dựa trên mức thu nhập thực sự mà người lao động nhận được, đồng thời tránh việc đánh thuế các khoản chi phí không thực sự là một phần của thu nhập cá nhân.

+ Bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm là những sản phẩm bảo hiểm mà người tham gia không bị ép buộc tham gia và không có việc tích lũy một khoản phí bảo hiểm từ việc tham gia. Loại bảo hiểm này bao gồm các sản phẩm như bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tử kỳ, tuy nhiên không bao gồm các sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí. Mục tiêu của việc không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân các khoản liên quan đến bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm là để bảo vệ quyền lợi và tài chính của người tham gia trong việc họ tìm mua các sản phẩm bảo hiểm này.

5) Khoản tiền đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình:

Số tiền được nhận từ phía tổ chức hoặc cá nhân nhằm thưởng thức những dịp vui, hạnh phúc như ngày đám cưới, ngày lễ kỷ niệm, và các sự kiện gia đình khác của người lao động đã được quy định rõ trong chính sách của tổ chức hoặc cá nhân đó. Đây là một biện pháp thể hiện sự quan tâm, tôn trọng và động viên đối với người lao động cũng như gia đình họ. Mức tiền thưởng được xác định sao cho tương xứng với mức thuế thu nhập doanh nghiệp đã được quy định trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, cụ thể được đề ra trong Thông tư số 96/2015/TT-BTC, có những điểm quan trọng cần tuân theo. Theo đó, tổng số các khoản chi phát sinh có tính chất phúc lợi, không chỉ giới hạn ở khoản đám hiếu, hỉ, mà còn bao gồm nhiều khoản khác liên quan, không được vượt quá số tiền tương đương với một tháng lương bình quân thực tế của người lao động trong năm tính thuế của doanh nghiệp. Ngoài việc giới hạn số tiền chi trả, quy định cũng yêu cầu rằng các khoản chi phúc lợi phải được ghi rõ và cụ thể trong Quy chế của doanh nghiệp. Bao gồm việc xác định rõ ràng các điều kiện để được hưởng các khoản phúc lợi này, cũng như mức tiền cụ thể mà nhân viên sẽ được hưởng.

6) Khoản chi phương tiện đưa đón người lao động:

Về mặt hỗ trợ vận chuyển và phương tiện phục vụ việc đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, có một quy định quan trọng liên quan đến việc xem xét thuế. Theo quy chế của đơn vị, các khoản chi tiêu và dịch vụ liên quan đến vận chuyển này không được tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động. Các nguồn tài trợ và chi phí liên quan đến việc cung cấp phương tiện và dịch vụ vận chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc của người lao động được coi là một phần của hệ thống hỗ trợ nhân viên. Các hình thức hỗ trợ này bao gồm việc cung cấp xe đưa đón, vé tàu hoặc vé xe bus, và các dịch vụ liên quan khác nhằm thuận tiện cho việc di chuyển hàng ngày.

7) Khoản đào tạo nâng cao trình độ tay nghề người lao động:

Việc chi trả hộ tiền đào tạo nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng phù hợp với công việc chuyên môn và nghiệp vụ của người lao động, hoặc theo kế hoạch được đơn vị sử dụng lao động xác định, có một quy định có ý nghĩa quan trọng liên quan đến khía cạnh thuế. Theo quy định này, các khoản chi phí liên quan đến việc hỗ trợ đào tạo này sẽ không được tính vào thu nhập của người lao động. Mục tiêu chính là khuyến khích việc học hỏi và nâng cao trình độ cho người lao động, đồng thời thúc đẩy sự phát triển chuyên môn và nghiệp vụ của họ. Những khoản chi trả hỗ trợ đào tạo này bao gồm việc tài trợ học phí, chi phí tài liệu, chi phí tham gia khóa đào tạo hoặc các chương trình học chuyên sâu liên quan đến công việc.

Quy định này cũng giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và đào tạo chuyên môn, từ đó thúc đẩy sự nâng cao trình độ và kỹ năng của người lao động. Bên cạnh đó, việc không tính vào thu nhập của người lao động giúp tránh tình trạng gia tăng thuế thu nhập với những khoản chi này, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển cá nhân và chuyên môn của họ.

 

>>> Thuế thu nhập cá nhân là gì? Gọi ngay 1900.6174

Khoản phụ cấp không chịu thuế thu nhập cá nhân

 

Theo khoản 2 của Điều 2 trong Thông tư số 111/2013/TT-BTC, được sửa đổi và bổ sung bởi Thông tư số 92/2015/TT-BTC, các khoản phục cấp được quy định không sẽ không được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Những khoản phụ cấp này bao gồm:

Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng:là các khoản hỗ trợ được cung cấp đều đặn hàng tháng, nhằm giúp cân bằng thu nhập và đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người lao động. Bên cạnh đó, trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công: là những khoản hỗ trợ được cung cấp một lần, dưới hình thức hỗ trợ đặc biệt cho những người đã có đóng góp quan trọng và đáng kể cho cộng đồng và xã hội. Những khoản trợ cấp này cũng không sẽ không được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, như là một cách thể hiện sự tri ân và động viên cho công lao của họ.

Các khoản trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần, áp dụng đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế và thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Trợ cấp này có tính chất đặc biệt và thể hiện sự quan tâm của xã hội và quốc gia đối với những người đã có đóng góp to lớn trong các hoạt động quốc tế và nhiệm vụ xung phong.

Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang: các khoản trợ cấp này thường đi kèm với mục đích hỗ trợ tài chính, cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo động lực cho những người tham gia vào các hoạt động bảo vệ an ninh và quốc phòng.

Đối với những ngành nghề có yếu tố độc hại nguy hiểm: các công việc này thường gắn liền với các nguy cơ về sức khỏe và an toàn của người lao động, như làm việc trong môi trường có hóa chất độc hại, phức tạp và nguy hiểm. Phụ cấp độc hại nguy hiểm này nhằm bù đắp cho những rủi ro và khó khăn mà những người làm công việc có yếu tố độc hại phải đối mặt hàng ngày.

Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội: đây là các khoản hỗ trợ dành cho những đối tượng đang ở trong tình trạng cần được hỗ trợ xã hội do khả năng kinh tế bị hạn chế, ví dụ như người già, người tàn tật, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn, và các đối tượng khác đang được bảo trợ và hỗ trợ xã hội. Trợ cấp này có mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống và hỗ trợ cơ bản cho những người có tình trạng kinh tế khó khăn, góp phần giảm bớt khó khăn của cuộc sống hàng ngày.

Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao:là các khoản phụ cấp được cung cấp đối với lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp, tổ chức hoặc các đơn vị khác có tính chất quản lý. Các khoản phụ cấp này có thể bao gồm mục đích hỗ trợ cho công việc quản lý, đảm bảo sự thúc đẩy và phát triển của doanh nghiệp, tổ chức hoặc đơn vị tương ứng.

Trợ cấp được cung cấp một lần duy nhất cho cá nhân khi họ phải chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Vùng này thường là những nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, xa xôi, thiếu nguồn lực và cơ sở hạ tầng. Trợ cấp này nhằm bù đắp cho những khó khăn và rủi ro mà cá nhân phải đối mặt khi thực hiện chuyển công tác đến những vùng này.

Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản: Nhân viên y tế thường đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp chăm sóc sức khỏe cho những khu vực đặc biệt này, nơi có thể thiếu nguồn tài nguyên và cơ sở hạ tầng. Phụ cấp này nhằm thúc đẩy và động viên các nhân viên y tế đến làm việc tại những nơi cần thiết hỗ trợ y tế.

 

>>> Liên hệ với luật sư để được tư vấn chi tiết nhất. Gọi ngay 1900.6174

Các khoản miễn thuế thu nhập cá nhân khác

 

Căn cứ Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP được hướng dẫn chi tiết bởi Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 12 và bổ sung bởi khoản 4, 5 Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC), các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân gồm:

+ Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau.

khoan-thu-nhap-khong-chiu-thue-thu-nhap-ca-nhan

+ Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó);

– Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày;

– Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ;

Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở. Cá nhân có nhà ở, đất ở chuyển nhượng có trách nhiệm kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện kê khai sai thì không được miễn thuế và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

+ Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau.

+ Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất quy định tại Khoản này phải thỏa mãn các điều kiện:

– Có quyền sử dụng đất, sử dụng mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản. Đối với đánh bắt thủy sản thì phải có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tàu, thuyền, phương tiện đánh bắt và trực tiếp tham gia đánh bắt thủy sản;

– Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật về cư trú.

+ Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

+ Thu nhập từ lãi tiền gửi tại ngân hàng, tổ chức tín dụng, thu nhập từ lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

+ Thu nhập từ kiều hối.

+ Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

+ Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện. Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu do nước ngoài trả.

+ Thu nhập từ học bổng, bao gồm:

– Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước;

– Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

+ Tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, tiền bồi thường tai nạn lao động, các khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

+ Thu nhập nhận được từ các quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích thu lợi nhuận.

– Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

– Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

4 khoản tiền thưởng không tính thuế thu nhập cá nhân

 

Dưới đây là những khoản tiền thưởng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC:

1. Tiền thưởng kèm theo danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm các danh hiệu và hình thức khen thưởng như sau:

– Tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua như: “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sỹ tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”.

– Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

– Tiền thưởng kèm theo danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

– Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng, phù hợp với quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

– Tiền thưởng kèm theo Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước.

– Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

– Tiền thưởng kèm theo Giấy khen, Bằng khen.

Lưu ý: Quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải tuân thủ quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

2. Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

3. Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

4. Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đây là những khoản tiền thưởng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật, nhằm khuyến khích và công nhận các đóng góp và thành tích đặc biệt của cá nhân trong các lĩnh vực khác nhau.

>>> Liên hệ với luật sư để được tư vấn chi tiết nhất. Gọi ngay 1900.6174

Thưởng Tết có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

 

Thưởng Tết là một phần của thu nhập được tính vào thuế thu nhập cá nhân, dựa trên quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012 và điểm e khoản 2 Điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC. Theo đó, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm cả tiền thưởng, trừ những khoản tiền thưởng đã được miễn thuế theo quy định.

Khi tính toán số thuế thu nhập cá nhân mà người lao động phải nộp, tiền thưởng Tết không được xem xét riêng lẻ mà được tính vào tổng thu nhập bao gồm cả lương tháng 13 và các khoản thu nhập khác.

Trong trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, quy trình tính thuế được thực hiện theo các bước sau:

1. Tính tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác.

2. Xác định các khoản thu nhập được miễn thuế (nếu có).

3. Tính thu nhập chịu thuế từ tổng thu nhập sau khi trừ các khoản được miễn.

4. Tính các khoản được giảm trừ như giảm trừ gia cảnh, bảo hiểm…

5. Tính thu nhập tính thuế sau khi giảm trừ.

6. Tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp dựa trên thu nhập tính thuế.

Trong trường hợp người lao động không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, các tổ chức hoặc cá nhân trả tiền lương, thưởng Tết và các khoản thu nhập khác cho người lao động từ 02 triệu đồng/lần trở lên sẽ áp dụng mức khấu trừ thuế tại nguồn là 10% trên tổng thu nhập trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Khoản thu nhập không chịu thuế tncn mà Đội ngũ luật sư của Tổng đài pháp luật muốn cung cấp cho quý bạn đọc. Trong quá trình theo dõi, nếu có bất kỳ vướng mắc nào, quý bạn đọc vui lòng liên hệ  1900.6174 để được hỗ trợ kịp thời và đầy đủ nhất!

 

Liên hệ với chúng tôi

 

Dịch vụ Luật sư ⭐️ Chuyên nghiệp: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ xử lý nợ xấu, nợ khó đòi ⭐️ Đúng pháp luật – Uy tín
Dịch vụ ly hôn ⭐️ Nhanh – Trọn gói – Giải quyết trong ngày
Dịch vụ Luật sư riêng ⭐️ Uy tín: Dành cho cá nhân – gia đình – doanh nghiệp
Dịch vụ Luật sư Hình sự ⭐️ Nhanh chóng – Hiệu quả
Dịch vụ Luật sư tranh tụng ⭐️ Giỏi – Uy tín – Nhận toàn bộ vụ việc
Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp ⭐️ Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

 

  19006174