Chỉ thị 07/2006/CT-UBND-TNMT về việc lập nghĩa trang, chôn cất người chết, di chuyển thi hài, hài cốt (bốc mộ) trên địa bàn quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
*****
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******
Số: 07/2006/CT-UBND-TNMT Quận 12, ngày 21 tháng 08 năm 2006

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC LẬP NGHĨA TRANG, CHÔN CẤT NGƯỜI CHẾT, DI CHUYỂN THI HÀI, HÀI CỐT (BỐC MỘ) TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 12

Hiện nay, tình hình nới rộng nghĩa trang, chôn cất, mai táng trên địa bàn quận đang diễn ra không đúng quy định của pháp luật, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Việc chôn cất người chết, di chuyển thi hài, hài cốt, bốc mộ không đảm bảo về vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân, từ đó phát sinh nhiều khiếu nại phức tạp, tranh chấp mộ phần đất đai, ô nhiễm môi trường…

Theo quy hoạch của Thành phố không thành lập nghĩa trang mới trên địa bàn quận 12. Nay Ủy ban nhân dân quận 12 chỉ đạo đến các ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân 10 phường, các tổ chức xã hội, tôn giáo, đoàn thể, nhân dân trên địa bàn quận 12 các quy định thống nhất về việc chôn cất người chết, hỏa táng, lập nghĩa trang, di chuyển hài cốt (bốc mộ) trên địa bàn quận 12 như sau:

1. Về việc chôn cất thi hài, hài cốt và thành lập nghĩa trang:

a) Nghiêm cấm việc chôn cất người chết trên đất thổ cư, đất ruộng, đất vườn, đất hương hỏa, đất gia tộc do gia đình cá nhân đang sử dụng (tạm gọi chung là đất nhà).

b) Đối với nghĩa trang cũ (đã hình thành trước đây): để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về vệ sinh, môi trường, mỹ quan đô thị, Thành phố đã và đang có chủ trương di dời các nghĩa trang trên địa bàn các quận nội thành ra ngoại thành đến các nghĩa trang thành phố đã quy hoạch như:

– Nghĩa trang Gò Dưa (quận Thủ Đức).

– Nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh).

– Các nghĩa trang khác đã được quy hoạch theo đúng quy định.

c)  Để việc chôn cất người chết, di dời thi hài, hài cốt được ổn định lâu dài, Nhà nước khuyến khích nên chôn cất tại các nghĩa trang đã được quy hoạch hoặc hỏa táng. Nghiêm cấm việc nới rộng nghĩa trang cũ.

– Địa điểm hỏa thiêu: Lò hỏa thiêu Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân).

2. Về việc di dời thi hài, hài cốt:

Phải theo đúng những quy định sau:

a) Nếu người chết do các bệnh thông thường thì từ ba năm trở lên mới được bốc mộ.

b) Trường hợp đặc biệt nhưng không phải chết do bệnh truyền nhiễm, việc bốc mộ trong thời gian quá một năm và dưới ba năm phải có giấy phép của Ủy ban nhân dân phường và cơ quan y tế.

c) Trường hợp người chết chôn chưa quá một năm mà cần bốc mộ phải khai quật để khám nghiệm theo lệnh của cơ quan công an, pháp y và phải theo đúng những quy định về vệ sinh, môi trường.

d) Nếu chết do các bệnh truyền nhiễm sau năm năm mới được bốc mộ.

e) Khi tiến hành bốc mộ phải có đầy đủ các phương tiện phòng hộ cho người thực hiện công tác bốc mộ và phải đảm bảo các yêu cầu sát khuẩn, tẩy uế chống ô nhiễm trong khi bốc mộ và di dời chôn cất lại tại nghĩa trang quy định hoặc hỏa táng.

f) Ủy ban nhân dân quận khuyến khích việc bốc mộ di dời sớm từ các nghĩa trang cũ, “đất nhà” nhưng phải đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật.

3. Đối với những tổ chức, cá nhân làm dịch vụ hoặc trực tiếp thực hiện việc di dời thi hài, hài cốt (bốc mộ): đề nghị liên hệ các cơ quan chức năng đăng ký hành nghề và kê khai đăng ký kế hoạch, phương án hoạt động để được hướng dẫn chi tiết, cụ thể và cam kết thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

4. Giao Phòng Kinh tế:

Xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề đối với các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ mai táng, bốc mộ, di dời thi hài, hài cốt trên địa bàn quận.

5. Giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường:

a) Hướng dẫn kê khai, đăng ký kế hoạch, thẩm định phương án đối với việc bốc mộ người chết, di dời thi hài, hài cốt trên địa bàn và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh môi trường cho từng trường hợp cụ thể.

b) Kiểm tra, giám sát, quản lý các cơ sở hành nghề bốc mộ trên địa bàn quận và việc thực hiện các quy định trong Chỉ thị này.

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường rà soát tình hình sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân làm nghĩa trang, đất thổ mộ và đề xuất Ủy ban nhân dân quận xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mới.

6. Giao Ủy ban nhân dân 10 phường:

a) Triển khai Chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận đến các hội đoàn, khu phố, tổ dân phố cùng thực hiện.

b) Kiểm tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng chôn cất, lập nghĩa trang mới; hướng dẫn việc di dời nghĩa trang, bốc mộ theo đúng quy định.

c) Thực hiện rà soát tình hình sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân làm nghĩa trang, đất thổ mộ và đề xuất Ủy ban nhân dân quận xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mới.

7.  Giao Đội Trật tự đô thị quận:

Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân phường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp hoạt động mai táng không phép hoặc sai phép gây ô nhiễm môi trường và tình trạng chôn cất bừa bãi không đúng quy định của pháp luật.

8.Giao cho Ban tôn giáo quận: tổ chức tuyên truyền và triển khai Chỉ thị này đến các tổ chức tôn giáo trên địa bàn quận thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, Phòng Tài Nguyên và Môi trường (Tổ Môi trường) phải nhanh chóng báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân quận để giải quyết kịp thời.

Chỉ thị này thay thế Thông báo số 484/TB-UB ngày 10 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân quận 12. Các quy định trái với nội dung Chỉ thị này đều bãi bỏ, Chỉ thị này có giá trị kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Trần Ngọc Hổ

  19006174