Hạn mức giao đất nông nghiệp – Theo quy định Luật đất đai 2013

Hạn mức giao đất nông nghiệp là gì? Điều kiện để hộ gia đình được Nhà nước giao đất nông nghiệp để nuôi tôm là gì? Được Nhà nước giao đất nông nghiệp để nuôi tôm thì hộ gia đình có phải đóng tiền không? Tất cả những vấn đề trên được giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây. Ngoài ra, nếu bạn còn thắc mắc nào liên quan đến vấn đề pháp lý, hãy gọi ngay đến Tổng đài pháp luật qua đường dây nóng 1900.6174 để nhận được sự tư vấn nhanh chóng từ luật sư. 

>>> Hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định của Luật đất đai? Luật sư tư vấn miễn phí 1900.6174

han-muc-giao-dat-nong-nghiep

Hạn mức giao đất nông nghiệp là gì?

 

Tài nguyên đất là một trong những tài nguyên quan trọng của quốc gia và được sử dụng cho nhiều mục đích phát triển kinh tế như: nông nghiệp, sinh thái,… Vì vậy Nhà nước rất chú trọng đến việc quản lý đất đai và nó được coi là quốc sách trong quá trình quản lý nhà nước với mục tiêu sử dụng đất đai phát triển kinh tế bền vững.

Trong đó, quản lý đất đai được hiểu là quá trình Nhà nước quản lý sử dụng đất đai và phát triển đất đai theo những chính sách phát triển kinh tế- xã hội theo từng giai đoạn. Trong đó bao gồm các hoạt động sử dụng đất và giao đất cho người sử dụng đất để phục vụ cho các hoạt động kinh tế và xã hội.

Theo đó, giao đất là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất. Giao đất có 2 trường hợp là giao đất không thu tiền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Việc nhà nước giao đất cho người sử dụng đất được thực hiện trong một hạn mức nhất định nhằm đảm bảo công bằng và hiệu quả khi sử dụng tài nguyên đất của quốc gia.

Hạn mức giao đất nông nghiệp được hiểu là quy định của pháp luật về giới hạn diện tích đất tối đa mà một hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sử dụng vào sản xuất nông nghiệp. Ngoài mức hạn đó thì người sử dụng đất sẽ bị hạn chế quyền lợi hoặc không được áp dụng các chế độ miễn giảm theo quy định của Luật đất đai.

Hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định của Luật đất đai

 

Anh Dương (Phú Thọ) có câu hỏi:

Chào luật sư, tôi có vấn đề mong luật sư tư vấn như sau: Gia đình tôi đang có 5 ha đất trồng chè được Nhà nước giao cho sử dụng từ năm 2002. Hiện nay, nhà tôi đang muốn nhận chuyển nhượng thêm 5 ha đất nông nghiệp nữa từ người quen để mở rộng sản xuất trồng chè.

Tuy nhiên tôi chưa nắm rõ những quy định về hạn mức giao nông nghiệp. Vì vậy, tôi muốn hỏi trong trường hợp này, gia đình tôi nhận chuyển nhượng thêm 5 ha vi phạm về hạn mức sử dụng đất nông nghiệp không. Rất mong luật sư giải đáp giúp tôi. Tôi xin cảm ơn luật sư.

 

>> Hạn mức đất nông nghiệp theo quy định pháp luật? Luật sư tư vấn luật đất đai 1900.6174

Trả lời:

Xin chào anh Hoàng, cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Tổng đài pháp luật. Sau khi nghiên cứu vấn đề của anh thì chúng tôi xin đưa ra câu trả lời như sau:

* Thứ nhất, theo quy định tại Điều 129 Luật đất đai 2013 thì hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định như sau:

–  Đối với loại đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng tôm và đất làm muối thì mỗi hộ gia đình, cá nhân tối đa được giao đất như sau:

+ Không quá 3 ha cho mỗi loại đất này đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc địa phận khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

+ Không quá 2 ha cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố thuộc các khu vực trực thuộc trung ương khác.

– Đối với đất trồng cây lâu năm thì mỗi hộ gia đình, cá nhân không được giao quá 10 ha đối với xã, phường, thị trấn ở khu vực đồng bằng và không quá 30 ha đối với xã, phường, thị trấn ở khu vực trung du, miền núi.

– Hạn mức giao đất nông nghiệp cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không được quá 30 ha đối với các loại đất như: Đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất.

– Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất bao gồm: đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì không được vượt 5 ha. Đối với loại đất trồng cây lâu năm thì hạn mức giao đất là không quá 5 ha đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng và không quá 25 ha đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

Quy định về hạn mức giao đất thường được áp dụng với các loại đất nông nghiệp, nhưng vẫn có một số các loại đất khác như: đất làm muối hay đất làm kinh tế trang trại vẫn sẽ được áp dụng quy định này. Trong đó, Nhà nước sẽ đóng vai trò là chủ thể giao đất và cá nhân, hộ gia đình sẽ được giao đất sử dụng theo mục đích được giao.

* Thứ hai, những quy định về nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp tại Điều 130 Luật đất đai 2013 như sau:

“1. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 129 của Luật này.

2. Chính phủ quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân phù hợp với điều kiện cụ thể theo từng vùng và từng thời kỳ.”

Như vậy, ta có thể thấy quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ được áp dụng đối với các đất nông nghiệp. Ngoài ra, mức nhận chuyển quyền sử dụng đất không được quy định cố định mà nó sẽ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng và từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng quy định chi tiết về các trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp khác trong từng trường hợp cụ thể như sau:

– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận thực hiện quyền của mình là chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổng diện tích được nhận chuyển quyền trong hạn mức đối với mỗi loại đất như đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối thì hạn mức đối với mỗi loại đất bằng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất cao nhất.

– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp bao gồm nhiều loại đất như đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối thì hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp được xác định theo từng loại đất quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Đất đai năm 2013

– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sinh sống trong khu vực rừng sản xuất là rừng tự nhiên nơi chưa có tổ chức quản lý rừng mà có nhu cầu, khả năng bảo vệ và phát triển rừng thì sẽ được Nhà nước giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên không thu tiền sử dụng đất để hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư đang sinh sống trong khu vực đất rừng này thực hiện nhiệm vụ là bảo vệ, phát triển rừng và được kết hợp khai thác các lợi ích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Theo thông tin anh cung cấp, gia đình anh đang có 5 ha đất trồng chè được Nhà nước giao sử dụng. Hiện nay, gia đình anh muốn nhận chuyển nhượng thêm 5 ha đất nông nghiệp.

Căn cứ theo Điều 130 Luật Đất đai năm 2013 Điều 44 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trong trường hợp này gia đình anh hoàn toàn có thể nhận chuyển quyền sử dụng 5 ha đất trồng chè từ hộ gia đình, cá nhân khác mà không bị vi phạm quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp nếu nó phù hợp với quy định tại vùng trung du, miền núi vào thời điểm nhận chuyển giao.

Ngoài ra, nếu anh còn thắc mắc về hạn mức giao đất nông nghiệp, hãy gọi ngay đến Tổng đài pháp luật 1900.6174 để nhận được sự tư vấn từ luật sư.

>> Xem thêm: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì? Điều kiện, các bước thực hiện

han-muc-giao-dat-nong-nghiep-de-nuoi-tom-la-bao-nhieu

 

 

Một số câu hỏi liên quan đến hạn mức giao đất nông nghiệp

Điều kiện để hộ gia đình được Nhà nước giao đất nông nghiệp để nuôi tôm là gì?

 

Chị Huệ (Vũng Tàu) có câu hỏi:

Xin chào luật sư, tôi có vấn đề mong luật sư giải đáp như sau: Hiện tại, tôi có nghe nói Nhà nước đang có chương trình giao đất với 10 ha cho những hộ gia đình, cá nhân ở địa phương để nuôi trồng thủy sản. Gia đình tôi muốn Nhà nước giao cho khoảng 1 ha đất để nuôi tôm.

Tuy nhiên, tôi chưa nắm rõ về điều kiện để được Nhà nước giao đất nông nghiệp. Vì vậy, tôi muốn hỏi theo quy định hiện hành thì tôi cần phải có điều kiện gì để được giao đất nông nghiệp để nuôi tôm vậy? Tôi cảm ơn luật sư.

 

>> Điều kiện để hộ gia đình được Nhà nước giao đất nông nghiệp? Luật sư tư vấn 1900.6174

Trả lời:

Xin chào chị Huệ, cảm ơn chị đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ tư vấn của Tổng đài pháp luật. Đối với câu hỏi của mình, chúng tôi đã xem xét và đưa ra câu trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 về điều kiện để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất có quy định như sau:

+ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Nhu cầu sử dụng đất phải được thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo những thông tin chị cung cấp, gia đình chị muốn xin nhận đất nông nghiệp để trồng tôm trong chương trình giao đất nông nghiệp của chính quyền địa phương. Gia đình chị muốn được Nhà nước giao cho khoảng 1 ha đất để nuôi tôm.

Căn cứ theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013, để được Nhà nước giao đất nuôi trồng tôm thì gia đình chị phải làm đơn xin giao đất. Sau đó, gia đình chị cần nộp đơn này lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xem xét giải quyết. Đồng thời trong đơn phải thể hiện rõ nhu cầu sử dụng đất của gia đình chị và phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện nơi muốn được giao đất. Ngoài ra nếu chị còn vướng mắc về điều kiện để được Nhà nước giao đất nuôi tôm, hãy liên hệ ngay hotline 1900.6174 để nhận được sự tư vấn của các luật sư.

>> Xem thêm: Đất nông nghiệp có được xây nhà tạm không? – Luật đất đai

Hạn mức giao đất nông nghiệp để nuôi tôm là bao nhiêu?

 

Chị Hà (Tiền Giang) có câu hỏi:

Xin chào luật sư, tôi muốn hỏi là: gia đình tôi đang được Nhà nước giao cho 2 ha đất để nuôi tôm. Do nuôi tôm cũng mang lại cho gia đình tôi thu nhập ổn định nên gia đình tôi muốn mở rộng diện tích đất nuôi tôm thêm 2 ha.

Hiện tại, gia đình tôi muốn làm đơn xin Nhà nước giao thêm 2 ha đất nông nghiệp nữa. Tuy nhiên gia đình tôi không nắm rõ các quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp. Vậy nên, tôi muốn hỏi luật sư, nếu gia đình tôi xin được thêm 2 ha đất nuôi tôm nữa thì có vi phạm hạn mức giao đất nông nghiệp không? Tôi xin cảm ơn luật sư.

>>> Hạn mức đất bao đất nông nghiệp là bao nhiêu? Luật sư giải đáp 1900.6174

Trả lời:

Xin chào chị, cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Tổng đài pháp luật. Đối với câu hỏi của chị, chúng tôi đã phân tích và đưa ra câu trả lời như sau:

Căn cứ theo quy đinh tại khoản 1 và khoản 4 Điều 129 Luật đất đai 2013 về hạn mức giao đất nông nghiệp đối với loại đất nuôi trồng thủy sản như sau:

“1. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

a) Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

b) Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 héc ta.”

Theo như thông tin chị cung cấp thì, gia đình chị đã được Nhà nước giao cho 2 ha đất để nuôi tôm tại Tiền Giang. Hiện tại, gia đình chị muốn làm đơn xin Nhà nước giao thêm 2 ha đất nông nghiệp nữa.

Căn cứ theo quy định tại Điều 129 Luật đất đai 2013, gia đình chị không thể xin cấp thêm 2 ha đất để nuôi tôm nữa. Bởi vì Tiền Giang là một tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà hạn mức giao đất để nuôi trồng thủy sản của khu vực này là không quá 3 ha. Ngoài ra, nếu chị còn băn khoăn về những quy định liên quan đến hạn mức giao đất nông nghiệp, hãy gọi ngay đến Tổng đài pháp luật qua đường dây nóng 1900.6174 để nhận được sự tư vấn chi tiết nhất từ luật sư.

>> Xem thêm: Lệ phí tách thửa đất – Chi phí tách thửa đất nông nghiệp, đất thổ cư 2022

Được Nhà nước giao đất nông nghiệp để nuôi tôm thì hộ gia đình có phải đóng tiền không?

 

Chị Vân Anh (Hậu Giang) có câu hỏi:Chào luật sư, tôi có câu hỏi mong luật sư giải đáp như sau: Hiện nay, tôi thấy Nhà nước đang có chương trình giao đất nông nghiệp cho người dân nuôi trồng thủy hải sản. Do tôi muốn có đất để nuôi tôm nên tôi đã làm đơn xin Nhà nước giao cho 2 ha đất nông nghiệp để nuôi tôm.

Trong thời gian chờ quyết định từ Nhà nước, tôi muốn chuẩn bị trước số tiền phải đóng khi được Nhà nước giao đất nông nghiệp. Tuy nhiên tôi không nắm rõ các quy định về việc đóng phí này. Vì vậy, tôi muốn hỏi luật sư, nếu gia đình của tôi được giao đất để nuôi tôm thì có mất tiền đóng phí sử dụng đất cho Nhà nước không? Tôi cảm ơn luật sư!

 

>> Có phải đóng tiền khi được Nhà nước giao đất nông nghiệp không? Luật sư tư vấn miễn phí 1900.6174

Trả lời:

Xin chào chị Vân Anh, cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Tổng đài pháp luật. Với câu hỏi của chị, chúng tôi đã xem xét và đưa ra câu trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật đất đai 2013 về giao đất không thu tiền sử dụng đất như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này;

2. Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 55 của Luật này;

3. Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;

4. Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước;

5. Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này.”

Theo những thông tin chị cung cấp, chị đã làm đơn xin Nhà nước giao cho 2 ha đất nông nghiệp để nuôi tôm. Căn cứ theo quy định tại Điều 54 Luật đất đai, nếu như gia đình chị được giao đất để nuôi tôm trong hạn mức được quy định tại Điều 129 Luật đất đai 2013 thì sẽ không phải đóng tiền sử dụng đất. Ngoài ra, nếu chị còn thắc mắc hạn mức đất nông nghiệp, hãy gọi ngay qua hotline 1900.6174 để nhận được sư tư vấn từ luật sư.

Hạn mức giao đất nông nghiệp là vấn đề được nhiều người dân đặc biệt quan tâm. Bài viết trên đây nhằm cung cấp những quy định hiện hành và những vấn đề trong thực tế liên quan đến hạn mức giao đất nông nghiệp. Ngoài ra, nếu bạn còn vướng mắc nào về các vấn đề pháp lý, hãy gọi ngay đến Tổng Đài Pháp Luật qua đường dây nóng 1900.6174 để được các luật sư giải đáp nhanh chóng.

  19006174