Bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không? Luật sư trả lời

Bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không khi mà hiện nay có rất nhiều trường hợp người lao động không đến nhận tiền trợ cấp sau khi chấm dứt hợp đồng làm việc vì lý do cá nhân hoặc chưa có nhu cầu hưởng. Vậy Bảo hiểm thất nghiệp không lấy có bị mất không, thời hạn bảo lưu là bao lâu? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết ngay sau đây hoặc liên hệ tới Tổng đài pháp luật qua số điện thoại 1900.6174 để được hỗ trợ và tư vấn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhanh chóng.

bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không

Bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không? Gọi tư vấn 1900.6174

Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp được hiểu là một loại bảo hiểm xã hội có nhiệm vụ hỗ trợ người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động.

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp quyền lợi và lợi ích cho người lao động sau khi thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, được coi là chính sách an sinh xã hội và có lợi ích rất lớn đối với người lao động vì có thể giải quyết những khó khăn về vấn đề tài chính và giúp trang trải cuộc sống của người lao động. Ngoài ra, bảo hiểm thất nghiệp có thể hỗ trợ người lao động học nghề và tìm kiếm công việc dựa trên cơ sở quỹ của bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài ra, căn cứ theo điều 43 Luật việc làm 2013 quy định đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là cả người lao động và người sử dụng lao động đều có trách nhiệm tham gia loại hình bảo hiểm này.

Đối với người lao động khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng việc làm có xác định thời hạn, không xác định thời hạn, làm theo mùa vụ hoặc làm theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Đối với người sử dụng lao động cần tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động có hiệu lực. Trong đó, người sử dụng lao động sẽ là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam,…

>> Luật sư tư vấn các vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp: Gọi ngay 1900.6174

Bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không?

Với câu hỏi bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không thì căn cứ theo quy định tại khoản 6 điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm thất nghiệp như sau:

“6. Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau thời hạn nêu trên, tổ chức bảo hiểm xã hội phải thông báo bằng văn bản với trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bảo hiểm xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Quyết định về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động.”

Theo quy định trên, nếu trong trường hợp người lao động hết hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp mà sao thời hạn 3 tháng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp hoặc không có bất kỳ thông báo bằng văn bản tới tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đó sẽ được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đối với thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được tính bằng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền nhận trợ cấp mà người lao động đó không đến nhận và sẽ được bảo lưu cho đến khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu sau 7 ngày mà người lao động vẫn không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp thì tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ thông báo bằng văn bản đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn đang làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc bạn không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

Từ khi nhận được thông báo của tổ chức bảo hiểm xã hội, trong thời hạn 10 ngày trung tâm dịch vụ việc làm sẽ thực hiện trình đến giám đốc sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đó.

Như vậy, với câu hỏi bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không thì bảo hiểm thất nghiệp không lấy sẽ không mất vì sau 3 tháng người lao động không nộp hồ sơ để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đó sẽ được bảo lưu cho lần trợ cấp thất nghiệp lần tiếp theo.

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không, nếu sau khi tham khảo nội dung mà bạn vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình, bạn có thể gọi điện đến tổng đài tư vấn luật lao động 1900.6174 để được hỗ trợ trực tiếp giải quyết vấn đề. bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không

>> Nếu quá 3 tháng có được nhận bảo hiểm thất nghiệp không? Gọi ngay 1900.6174

bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không

Bảo hiểm thất nghiệp có bảo lưu được không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm thất nghiệp như sau:

“6. Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Ngoài ra, căn cứ theo khoản 4 Điều 53 luật việc làm 2013 quy định về trường hợp người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

– Đã tìm được việc làm mới

– Tham gia nghĩa vụ quân sự, công an

– Đi học với thời gian đủ 12 tháng trở lên

– Đang chấp hành những quy định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc

– Trong trường hợp bị tòa án tuyên bố mất tích

– Bị tạm giam

– Chấp hành án phạt tù

Trong đó, thời gian bảo lưu sẽ được tính bằng tổng thời gian tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đã hưởng theo nguyên tắc mỗi tháng được hưởng tương ứng với 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Đối với những người lao động không đến trung tâm dịch vụ việc làm để báo cáo về tình trạng tìm kiếm việc làm mới trong khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì theo quy định tại khoản 1, 2 luật việc làm 2013 và Điều 18, 19 tại Nghị định 28/2015/NĐ-CP có quy định:

– Nếu người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không có bất kỳ thông báo nào về tình trạng tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định tại Luật 52 của bộ luật này thì sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

– Nếu người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp mà đã thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng thì sẽ tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian hưởng theo quyết định.

– Nếu người lao động vẫn đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà 3 tháng liên tục không thực hiện thông báo về tình trạng tìm kiếm việc làm mới tới trung tâm dịch vụ việc làm thì sẽ bị chấm dứt quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, nhiều bạn đọc có đặt câu hỏi là bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không thì theo quy định trên ta thấy, Nếu người lao động có đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không tới nhận kết quả thì sẽ được bảo lưu lưu bảo hiểm thất nghiệp và số tiền trợ cấp thất nghiệp cho tới lần tiếp theo và sẽ không bị mất

Nếu người lao động có đăng ký thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không báo cáo đến trung tâm dịch vụ việc làm về tình trạng tìm kiếm việc làm mới hàng tháng thì sẽ không được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp.

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không? Hi vọng với những thông tin hữu ích trên sẽ giúp cho các bạn trong quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng nhưng vì một vài lý do mà tạm bảo lưu hưởng trợ cấp. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào cần được giải đáp nhanh chóng, xin vui lòng các bạn hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 1900.6174 để được các luật sư chuyên môn tại Tổng đài pháp luật hỗ trợ tư vấn.

>>> Xem thêm: y quyền nhận bảo hiểm thất nghiệp có được không?

Các trường hợp được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ theo luật việc làm 2013 quy định về các trường hợp người lao động sẽ được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Trường hợp 1: Người lao động không có được quyết định đến nhận trợ cấp thất nghiệp

Theo khoản 3, điều 18 Điều 18 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định như sau: Nếu sau 2 ngày kể từ ngày gia hạn đến nhận giấy kết quả hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động không đến nhận mà không có bất kỳ thông báo nào thì sau 7 ngày quyết định giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn sẽ bị hủy.

Ngoài ra, theo điều 5 của nghị định này, nếu trong trường hợp người lao động bị hủy quyết định hưởng trợ cấp theo như trường hợp nêu trên thì số tiền trợ cấp cho lần không hưởng bảo hiểm thất nghiệp này sẽ được cộng dồn vào các lần tiếp theo. Như vậy, nếu người lao động không đến nhận trợ cấp theo thông tin trong giấy hẹn thì sau 7 ngày bạn sẽ không được nhận trợ cấp của tháng này nhưng số tiền đó sẽ được bảo lưu cho lần hưởng tiếp theo.

Trường hợp 2: Người lao động không đến nhận tiền hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ theo khoản 6, Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định: Nếu sau 3 tháng kể từ ngày người lao động hết hạn hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động vẫn chưa đến lấy tiền trợ cấp và cũng không có bất kỳ thông báo bằng văn bản nào về việc không đến nhận thì sẽ được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Và số tiền trợ cấp cho lần không hưởng bảo hiểm thất nghiệp này sẽ được bảo lưu cho lần hưởng tiếp theo.

Trường hợp 3: Khi người lao động chưa hưởng đủ tiền trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định của pháp luật, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuân thủ theo quy định tại Luật việc làm. Nếu trong trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 3 năm mà có các tháng lẻ chưa được tính trợ cấp thất nghiệp thì sẽ được bảo lưu cho đến lần hưởng thất nghiệp kế tiếp.

Trường hợp 4: Khi người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ theo khoản 5 điều 21 nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định trường hợp không được hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp và tiến hành bảo lưu cho lần hưởng tiếp theo như sau:

Người lao động có được việc làm

Khi người lao động đã tìm được việc làm mới thì sẽ không còn nằm trong danh sách hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các đối tượng như sau:

– Người lao động đã có ký kết hợp đồng lao động có thời hạn hoặc không có thời hạn hoặc hợp đồng mùa vụ đối với đơn vị sử dụng lao động.

– Nếu người lao động không nằm trong danh sách ký kết hợp đồng thì sẽ được xác định bằng quyết định tuyển dụng của nhà tuyển dụng

– Nếu người lao động đã có được việc làm cần phải có trách nhiệm thông báo lên trung tâm việc làm nơi mình đã làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhà nước

– Nếu vẫn đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động phải thực hiện nghĩa vụ quân sự như nhập ngũ hoặc tham gia nghĩa vụ công an thì sẽ bị chấm dứt trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động có thời gian đi học từ 12 tháng trở lên

– Nếu trong trường hợp người lao động đi học trong nước thì ngày đi học sẽ là ngày thông báo về quyết định nhập học

– Nếu trong trường hợp người lao động đi học ở nước ngoài thì nhà xuất cảnh sẽ được coi là ngày bắt đầu đi học

Người lao động đang thuộc diện áp dụng biện pháp giáo dưỡng, cai nghiện hoặc giáo dục bắt buộc

– Người lao động sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động đó thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp như đưa vào viện giáo dưỡng, giáo dục bắt buộc hoặc trung tâm cai nghiện. Ngày được áp dụng sẽ là ngày mà người lao động đó được đưa vào viện quản lý theo quyết định văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

– Khi có được tuyên bố của tòa án là người lao động mất tích

– Người lao động sẽ bị chấm dứt quyền hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đang trong thời gian hưởng mà người lao động đã bị mất tích và nhận được thông báo của tòa án. Ngày bắt đầu áp dụng sẽ xác định bằng văn bản của tòa án.

Khi người lao động đang bị tạm giam để điều tra hoặc thi hành án, phạt tù

Nếu trong trường hợp người lao động đang hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà bị cơ quan có thẩm quyền tạm giam để điều tra thi hành án hoặc phạt tù vì vi phạm pháp luật thì sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Thời gian bắt đầu áp dụng sẽ là ngày chấp nhận hình phạt.

Trên đây là một số trường hợp không được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp, các bạn có thể tham khảo. Vì vậy, nếu bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không thì câu trả lời là không vì chúng sẽ được bảo lưu và cộng dồn cho lần tiếp theo. Mọi vấn đề thắc mắc cần được giải đáp liên quan đến bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp như bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không, bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không, hãy nhanh tay nhấc máy và gọi đến số điện thoại tổng đài 1900.6174 để được các đội ngũ luật sư của tổng đài pháp luật hỗ trợ tư vấn tận tình, miễn phí.

>>> Xem thêm: Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiêp – Cách lãnh BHTN 2022

bảo hiểm thất nghiệp có từ năm nào

Một số câu hỏi về bảo hiểm thất nghiệp

Sau 3 tháng nghỉ việc, bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không?

Chị Huyền (Hà Nội) có câu hỏi sau 3 tháng, bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không như sau:

Thưa luật sư, tôi đã kết thúc hợp đồng làm việc tại công ty từ tháng 1/2022. Nhưng tháng trước, không may tôi đã bị tai nạn và phải phẫu thuật chân, đến giờ tôi vẫn rất khó khăn trong việc đi lại. Tính từ lúc nghỉ việc đến nay đã được 3 tháng nhưng tôi vẫn chưa thể tìm được công việc mới để trang trải cuộc sống nên tôi quyết định đến trung tâm dịch vụ việc làm để làm thủ tục hưởng thất nghiệp. Nhưng bạn tôi có nói rằng sau 3 tháng mà tôi vẫn chưa đăng ký làm thủ tục thì tôi sẽ không có quyền hưởng trợ cấp. Điều đó có đúng không luật sư, nếu sau 3 tháng nghỉ việc, bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không ạ?

>> Không lãnh bảo hiểm thất nghiệp có bị mất không? Gọi 1900.6174

Trả lời bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không

Căn cứ theo khoản 6, Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định: Nếu sau 3 tháng kể từ ngày người lao động hết hạn hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động vẫn chưa đến lấy tiền trợ cấp và cũng không có bất kỳ thông báo bằng văn bản nào về việc không đến nhận thì sẽ được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.

Nếu bạn có đủ điều kiện bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp ốp sẽ tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận, số tiền trợ cấp đó sẽ được cộng dồn cho lần hưởng trợ cấp tiếp theo.
Bên cạnh đó thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp ốp đỡ được bảo lưu sẽ được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp trước đó.

Như vậy, với trường hợp của bạn nếu sau 3 tháng mà bạn không đến nộp hồ sơ thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được bảo lưu trong danh sách của trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn đăng ký thủ tục làm hưởng trợ cấp thất nghiệp để được tính vào lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo mà không bị mất đi.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về vấn đề sau 3 tháng nghỉ việc thì bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không? Nếu các bạn có bất kỳ yêu cầu cần được hỗ trợ xin hãy liên hệ đến tổng đài pháp luật qua đường dây nóng 1900.6174 để được các luật sư chuyên môn giải quyết mọi vướng mắc bạn đang gặp phải. bảo

Ngoài ra, Tổng Đài Pháp Luật là đơn vị Luật sư chuyên nghiệp, chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn tư vấn bảo hiểm một cách hiệu quả nhất dành cho những khách hàng là tư vấn viên, đại sứ của công ty bảo hiểm. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn, hãy liên hệ đến tổng đài 1900.6174 để được hỗ trợ trọn vẹn nhất! hiểm thất nghiệp không lấy có mất không

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu là bao lâu?

Anh Hùng (Bắc Ninh) có câu hỏi như sau:

Thưa luật sư, sau 5 năm làm việc thì tôi đã quyết định xin nghỉ để tìm kiếm công việc mới ổn định hơn. Trong quá trình làm việc tôi đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ nên đã đủ điều kiện để đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Sau khi nghỉ việc là tôi có đăng ký hưởng trợ cấp luôn. Đến nay, tôi đã nhận được 3 tháng trợ cấp vì công ty tôi đã phỏng vấn không có bất kỳ cuộc gọi nào về việc trúng tuyển hay không. Nhưng đến tháng thứ 4 thì tôi đã được công ty khác mời đến làm, bây giờ tôi định đến trung tâm việc làm thành phố để xin thủ tục bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp nhưng không biết thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu là bao lâu và bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không, luật sư có thể giải đáp giúp tôi không?

>> Nên làm gì khi không được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp? Gọi 1900.6174

Trả lời bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không

Căn cứ theo khoản 1 điều 9 thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định về cách tính thời gian bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Thời gian bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp sẽ được tính bằng cách lấy tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, cụ thể:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu= tổng thời gian đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp – thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng.

Trong đó thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã được trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng sẽ có số tiền tương ứng với 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó.

Đối với trường hợp của bạn, tổng thời gian bạn đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp là 5 năm sẽ tương đương với 5 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian bạn đã hưởng trợ cấp là 3 tháng, như vậy, thời gian bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp sẽ là 2 tháng.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không, xin vui lòng các bạn hãy gửi câu hỏi về cho Tổng đài pháp luật để được các luật sư có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn sẽ hỗ trợ các bạn giải quyết vấn đề. Gọi ngay 1900.6174

Bảo hiểm thất nghiệp có được phép cộng dồn không?

Anh Đạt (TPHCM) có câu hỏi:

Chào luật sư, trước đây khi làm việc tại công ty cũ thì tôi đã có thời gian 4 năm làm việc và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đầy đủ. Vì lý do sức khỏe không tốt nên tôi đã quyết định xin nghỉ việc và đã được nhận lại sổ bảo hiểm xã hội từ công ty. Tôi đã quyết định đi làm thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp vì tôi tính trong thời gian tới, tôi sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền đó để trang trải cuộc sống. Nhưng tôi hưởng được 2 tháng thì cảm thấy sức khỏe của mình được cải thiện hơn và tôi quyết định đi làm lại. Nếu tiếp tục làm việc tại công ty thì bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất khôngbảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn hay không?

>> Tư vấn cách tính bảo hiểm thất nghiệp cộng dồn – Gọi 1900.6174

Trả lời bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không

Căn cứ theo khoản 1 Điều 45 Luật việc làm 2013 quy định:

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục và không liên tục, được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa được hưởng trợ cấp”

Theo khoản 2 điều 43 luật việc làm 2013 quy định người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu có điều kiện sau:

– Đối tượng đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, đối tượng tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Trong đó hợp đồng sẽ là hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn.

– Đối tượng tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đối với những trường hợp đã ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định đã có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Nếu sau 2 ngày kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả mà người lao động không đến nhận hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không có bất kỳ thông báo nào thì sẽ được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp, ngoại trừ một số trường hợp bất khả kháng như ốm đau thai sản, thiên tai, dịch bệnh,… Khi không đến nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động đó đã được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm và cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ xem xét việc hủy kết quả quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động đó trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Đối với trường hợp của bạn đã thực hiện đóng đầy đủ bảo hiểm bắt buộc trong thời gian 4 năm làm việc nên bạn sẽ có đủ điều kiện được cộng dồn bảo hiểm thất nghiệp.

Mọi thắc mắc xin gửi về cho các luật sư của chúng tôi qua số điện thoại 1900.6174 hoặc qua địa chỉ email của Tổng đài pháp luật, Chúng tôi luôn thường trực 24/7 để sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ bạn.

Qua bài viết trên đây, hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không và nếu quá 3 tháng có được nhận bảo hiểm thất nghiệp không. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào cần được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng từ luật sư chuyên môn về không lãnh bảo hiểm that nghiệp có bị mất không , hãy liên hệ tới Tổng đài tư vấn theo số điện thoại 1900.6174 để được tư vấn 24/7. Với những trường hợp mang tính chất phức tạp, xin vui lòng bạn gửi câu hỏi qua địa chỉ email hoặc đặt lịch hẹn trực tiếp với luật sư của chúng tôi để nhờ sự tư vấn. Sự đồng hành của các bạn là niềm vinh hạnh lớn đối với chúng tôi. bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không

  19006174